Fast Food

neboli rychlé občerstvení

McDonald’s se zavázal propagovat zdravější stravování a zdraví životní styl mezi dětmi

Napsal admin • Říj 11th, 2010 • Rubrika: Zdravé stravování

15. 11. 2006 – Praha – McDonald’s společně s dalšími devíti nejvýznamnějšími výrobci a distributory potravin a nápojů a U.S. Council of Better Business Bureaus (CBBB) přichází s novou iniciativou jejímž cílem je propagace zdravější výživy a zdravého životního stylu mezi dětmi. Children’s Food and Beverage Advertising Initiative je dobrovolná samoregulační iniciativa. Jejími účastníky jsou vedle McDonald’s ještě společnosti Cadbury Schweppes, Campbell Soup Company, Coca-Cola, General Mills, Hershey, Kellogg, Kraft Foods, PepsiCo a Unilever. Odhaduje se, že tyto firmy pokrývají v oblasti potravin a nápojů pro děti více než dvě třetiny výdajů na televizní reklamu.

Účastníci iniciativy se dobrovolně zavazují dodržovat pět základních principů týkajících se reklamy zaměřené na děti:

  • orientovat minimálně 50% reklamy cílící na děti mladší 12 let na propagaci zdravější výživy a podporu zdravého životního stylu;
  • omezit prezentaci produktů v interaktivních hrách na nutričně zdravější výrobky nebo zakomponovat sdělení propagující zdravý životní styl do těchto her;
  • nepropagovat potraviny a nápoje na základních školách;
  • nevyužívat tzv. product placement za účelem podpory prodeje potravin a nápojů v médiích primárně určených pro děti mladší 12 let;
  • omezit využití najatých třetích osob v reklamách, které nenaplňují produktová kritéria či parametry sdělení této iniciativy.

Každý z účastníků předloží CBBB závazek, jakým způsobem s ohledem na vlastní portfolio výrobků naplní základní principy iniciativy. Tyto závazky zdůrazňující možnost volby zdravější výživy musí být v souladu se existujícími vědeckými či legislativními standardy. CBBB očekává, že program bude funkční během následujících šesti až osmi měsíců.

„Jsem přesvědčen, že tato samoregulační iniciativa je krokem správným směrem,“ říká Arnaud Burlin, generální ředitel McDonald’s ČR/SR. „Všichni výrobci si musí uvědomit svoji odpovědnost za zdraví a šťastný život našich dětí. McDonald’s sám o sobě již řadu let usiluje o větší osvětu a propagaci vyváženého stravování a aktivního životního stylu. Byl například první firmou v odvětví, která začala zveřejňovat nutriční informace a složení svých výrobků. Našim cílem je, aby zákazník byl dobře informován a měl dostatečnou možnost volby. Jedině tak se bude moci zodpovědně rozhodnout, jaké produkty si koupí sám či jaké nabídne svým blízkým.“

CBBB bude současně velmi pečlivě monitorovat, jak jednotliví účastníci dodržují principy iniciativy. Měřitelnost výsledků je totiž podle CBBB základem úspěšného fungování projektu. Zkušenosti získané s realizací iniciativy by měly do budoucna posloužit k propagaci a rozšíření programu v celém odvětví.

Společně s oznámením samoregulační iniciativy dochází i k revizi tzv. Self-Regulatory Guidlines for Children’s Advertising. Jejich nová verze posílí pozici CBBB a zejména její dceřinné organizace Children’s Advertising Review Unit (CARU), která sleduje veškerou reklamu a propagaci zaměřenou na děti mladší 12 let.

„Také v České republice se McDonald’s podílí na přípravě řady samoregulačních opatření,“ dodává Arnaud Burlin. „Jako členové Rady pro reklamu a Nutrition Task Force usilujeme spolu s dalšími významnými potravinářskými firmami o větší osvětu v oblasti zdravé výživy a stejně tak i o zodpovědný přístup ke komunikaci a propagaci zejména s ohledem na tak citlivé skupiny, jako jsou děti.“

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.